Patagonia – photo

The competition of the worst Christmas tree spans here too:

Soutěž o nejhorší vánoční stromek sahá i sem:

Konkurss k]ige halvemale jõulupuule on siia ka levinud:

IMG_20191226_143019_1

East/Východní/Ida Patagonia:

IMG_20191226_114321_4IMG_20191226_163231_3IMG_20191228_190239_1IMG_20191229_114508_0IMG_20191229_145010_4IMG_20191229_150540_3IMG_20191229_162004_3IMG_20191229_212133_7IMG_20191230_083110_5

Few minutes on a few meters of a beach:

Pár minut na pár metrech pláže:

Mõned minutid rannas:

IMG_20191228_170525_0

Unprotected sea lion beach:

Nekrytá lachtaní pláž:

Kaitsmata merilõvide rand:

IMG_20191228_182309_5

Then you turn around and see an oil well just across the street:

Jen se otočíte a koukáte se na ropnou studnu kousek přes ulici:

Siis pöörad  ringi ja näed nafta puurkaevusid üle tee:

IMG_20191228_182340_8

And then you turn around back and see stupid locals – sings are to be ignored at all times:

A pak se otočíte zpátky a koukáte na místní idioty – cedule přímo u nosu nikoho nezajímají:

Ja siis pöörad veel ja näed rumalaid kohalikke – märke tuleb iga hinna eest ignoreerida:

IMG_20191228_183022_5

This little bastard can swim 50km of the shore on daily basis and dive 80m deep – just to obtain food:

Tenhle malý zmetek umí plavat i 50km z pobřeží denně a potápět se až 80m – jen kvůli jídlu:

See väikemees võib iga päev ujuda 50km rannajoonest ja sukelduda 80m sügavusele– lihtsalt, et süüa saada:

IMG_20191229_134820_5

Other, rather protected bays occupied by sea lions or penguins:

Další, spíš chráněné zátoky zabrané lachtany nebo tučňáky:

Teine, rohkem kaitstud rand, mis on merilõvide ja pingviinide poolt okupeeritud:

IMG_20191229_135201_3IMG_20191229_135811_5IMG_20191229_145941_3IMG_20191229_151525_1

Tierra del Fuego:

IMG_20191230_220751_0IMG_20191230_220854_4IMG_20200102_150810_2IMG_20200102_151956_0_DSC0850IMG_20200102_153309_7IMG_20200102_164654_6IMG_20200102_165552_0IMG_20200102_192740_8IMG_20200103_165725_8IMG_20200103_195150_2IMG_20200103_205356_7

Nearest palms are to be found about 3000km far or more. Just like with cattle signs where is other livestock but no cattle, we don’t waste money on road sign designers, okay:

Nejlbižší palmy najdeme 3000km daleko nebo ještě víc. Stejně jako s dobytkem na značkách, kde jsou všechna ostatní hospodářská zvířate kromě dobytka, na návrháře dopravních značek rozpočtem neplýtváme, jasné:

Kõige lähimad palmid on umbes 3000km kaugusel. Just nagu märkidega lehmadele, raha just märkide kujundamisele ei raisata:

IMG_20200103_122445_4

Puerto Almanzo, a popular fishermen village. This is just about the best you can see there:

Puerto Almanzo, oblíbená rybářská vesnice. Toto je asi tak to nejlepší, co v ní uvidíte:

Puerto Almanzo, populaarne kaluriküla. See on parim, mis siin saada on:

_DSC0849

Ushuaia:

_DSC0736IMG_20191231_111730_7IMG_20191231_082715_0_DSC0761IMG_20200101_121422_6IMG_20200101_122801_4IMG_20191231_173852_8IMG_20191231_171947_1IMG_20191231_154748_5IMG_20191231_180159_6_DSC0780_DSC0776IMG_20200101_155455_1IMG_20200101_135150_0IMG_20200101_160910_8

Hitchhiking dirt roads is a lot about on which side do you stand:

Stop na nezpevněných silnicích je hodně o tom, na které straně stojíte:

Hääletamine kruusateedel oleneb suuresti, kummal pool teed sa seisad:

_DSC0812

Aaaand Falkland Island’s propaganda cannot miss, Ushuaia is not just a capital of the region it lies in, it is also a capital of 600km distanced islands that have their own capital and also belong to another country!:

Aaaa propaganda ohledně Falklandů nesmí chybět, Ushuaia není jen hlavním městem svého regionu, je take hlavním městem 600km vzdálených ostrovů, které mají vlastní hlavní město a take patří jiné zemi!:

Jaaaaa Falklandi saarte propaganda ei saa maha magada, Ushuaia ei ole vaid oma piirkonna pealinn, vaid ka 600km kaugusel olevate saarte, millel on küll oma pealinn ja kuulub teise riigi valdusesse:

IMG_20200101_171305_3

Laguna Esmeralda:

IMG_20200101_180809_2IMG_20200101_190336_6IMG_20200101_191957_8IMG_20200101_194837_9

Along white man the beaver invaded this end of the world too and brought his own infrastructure:

Kromě bílého muže i bobr kolonizoval tento konec světa a přinesl si svou vlastní infrastrukturu:

Koos valge mehega tuli kobras, kes võttis üle maa-alad maailmalõpus ja tõi kaasa ka oma infrastruktuuri:

IMG_20200101_181806_3

Back in mainland, Chile. Sheep congestions, that are proposed as a joke in Wales, Ireland or Scotland, here take often place in real:

Zpět na pevnině, Chile. Ovčí zácpy, kterými se vtipkuje ve Walesu, Irsku nebo Skotsku, zde jsou běžnou realitou:

Tagasi mandril, Tšiilis. Lamba ummikud, mis Walesis, Iirimaal ja  Šotimaal on rohkem anekdoodid, siin aga reaalsus:

IMG_20200104_115731_6

The only two pictures worth the effort in Punta Arenas:

Jediné dva obrázky stojící za fotku v Punta Arenas:

Ainukesed kaks pilti Punta Arenast, mis olid väärt pingutust:

IMG_20200104_192929_0IMG_20200106_121549_0

Towards/Směrem k Torres del Paine /Poole:

_DSC0863IMG_20200107_200211_1IMG_20200107_200215_4IMG_20200107_175703_2IMG_20200108_110159_0IMG_20200108_124705_5_DSC0896IMG_20200108_133745_4

Argentina – when reading your nationality from your passport is too much hassle, just put “other”:

Argentina – když nalezení vaší národnosti v pasu je moc práce, fouknete tam “jiné”:

Argentiina – kui oma rahvuse passilt lugemine on liig, pane lihtsalt “teine”:

IMG_20200108_165710_1

The only snowfall we had was down in the semi deserted lowlands:

Jediné sněhové srážky nás chytly v polopouštní nížině:

Ainuke lumesadu, mis me nägime, oli poolkõrbes:

IMG_20200108_200635_2

Across the lakes (100km long) from the biggest glaciars:

Naproti největším ledovcům přes jezera (100km dlouhá):

Üle järvede (100km pikk) suurimast jääväljast:

IMG_20200108_211907_0IMG_20200109_173404_2IMG_20200109_184307_0

Chaltén:

IMG_20200109_192018_0_DSC0927IMG_20200109_194106_1_DSC0935IMG_20200109_222208_4IMG_20200111_093958_7IMG_20200109_194119_9_DSC0946_DSC0007_DSC0940_DSC0943IMG_20200111_112004_3IMG_20200111_121753_1IMG_20200111_124308_9IMG_20200112_102846_6IMG_20200112_114708_8IMG_20200112_115007_1IMG_20200112_121510_4IMG_20200112_133212_7IMG_20200112_135634_3IMG_20200112_135838_2IMG_20200112_152109_5IMG_20200112_153123_1IMG_20200112_153126_5IMG_20200113_093743_8_DSC0022_DSC0021IMG_20200113_132237_4IMG_20200113_135648_4IMG_20200113_154257_6_DSC0122_DSC0114_DSC0049IMG_20200113_161827_7_DSC0069IMG_20200114_084337_0IMG_20200114_095610_9IMG_20200114_100040_2IMG_20200114_110856_5IMG_20200114_131946_7IMG_20200114_140810_2IMG_20200113_154412_6

That river was pretty strong and just melted off the glacier few km above:

Tahle řeka měla docela spád a rozhodně tála rovnou z ledovce pár km výš:

Jõgi oli üsna kiire vooluga ja otse jääväljalt sulanud, mõni kilomeeter eemal:

IMG_20200112_102846_6

Official and not cheap camping in Chalten:

Regulérní a ne levný kemp přímo v Chalténu:

Ametlik ja mitte väga odav laagriplats Chaltenis:

IMG_20200114_183452_2

A highway in Argentina (it is not just a building site, it is just another 100km stretch of the really main road):

Opravdu hlavní silnice v Argentině (a to není jakože rozestavěná, prostě takhle vypadá dalších 100km západní páteřní silnice):

Argentiina kiirtee (see pole vaid ehitusplats, vaid 100km peateed):

IMG_20200115_115340_7

Health and safety and accuracy first – a bloke is sharpening my saw:

Zdraví a bezpečnost a přesnost především – týpek mi brousí pilu:

Tervis ja ohutus ja täpsus eelkõige – mees teritab mu saagi:

IMG_20200116_124721_8

When you go desperate from the poor fresh products found in Patagonia, don’t make the mistake and buy tropical fruit:

Když už si zoufáte z chudinké patagonské nabídky čerstvých potravin, nedělejte tu chybu si kupovat tropické ovoce:

Kui sa oled meeleheitel vähese värske toidu pärast Patagoonia, ära tee seda viga, et ostad troopilisi puuvilju:

IMG_20200116_140627_3

Looks like sea, is still just a lake – some 150km long:

Vypadá to jak moře, ale je to pořád jezero – nějakých 150km dlouhé:

Näeb välja nagu meri, kuid on vaid järv – mõni 150km pikk:

IMG_20200116_145633_5

Los Antiguos – never make a detour to visit it – and some more Falkland Islands’ propaganda on the square:

Los Antiguos – nikdy sem nedělejte extra zajížďku – a něco navíc falklandské propagandy na náměstí (totiž, návsi):

Los Antiguos – ära kunagi sõida ringiga, et seda külastada. Ja veel Falklandi saarte propagndat:

IMG_20200117_132825_1

It is the cherry capital:

Hlavní město třeštní:

See on kirsi pealinn:

IMG_20200117_171219_4

Considerable Slavic language skills! Considering how they mess up English on so many official signs, it is not so much surprising:

Parádní znalost slovanských jazyků! Vzhledem k tomu, jak zde prasí angličtinu i na oficiálních tabulích, není až tak divu:

Märkimisväärsed slaavi keelte oskused! Arvestades, kuidas nad inglese keelt kogu aeg sassi ajavad, isegi ametlikel märkidel, siis ei ole see just üllatuseks:

IMG_20200117_170712_4

Friendly stray locals in Chile – stray dogs or cats in SA are just like the people. Hesitation of approaching strangers is zero:

Kamarádští potulní místní v Chile – potulní psi nebo kočky v JA jsou jako místní lidé. Náhodný kontakt s cizími lidmi je naprostou přirozeností:

Sõbralikud hulkuvad koerad Tšiilis – hulkuvad koerad või kassid Lõuna-Ameerikas on nagu inimesed. Nad ei karda absoluutselt võõrastele läheneda:

IMG_20200118_102043_6

Expecting very wet Chilean side, but behind the border it is sometimes still arid Argentina:

Kdo očekával hodně vlhké Chile, měl smůlu. Na hranici je to stále suchá Argentina:

Ootasime väga niisket Tšiilit, pärast piiri ületamist jätkus aga kuiv Argentiina:

IMG_20200118_121751_5

Doesn’t that look like Croatia? Still the same lake:

Nepřipomíná to trošku Chorvatsko? Pořád stejné jezero:

Ei näe välja nagu Horvaatia? Ikka veel see sama järv:

IMG_20200118_141057_7

As soon as we hit the famous Carretera Austral, another backbone highway, we managed to get stuck right on the road:

Hned jak jsme najeli na populární Carreteru Austral, další páteřní hlavní silnici, podařilo se nám uvíznout přímo na ní:

Nii kui me jõudsime kuulsasse Carretera Australi, jäime me keset teed kinni:

IMG_20200118_190458_7

Marble caves/mramorové jeskyně/marmorkoopad:

_DSC0176_DSC0226_DSC0228_DSC0268_DSC0271_DSC0476

For this view they charge you 6e. Because it is a private land. You have money, you can even buy a piece of a glacier in Chile:

Tak za tuto vyhlídku se kasíruje 6e. Je to soukromý pozemek. Kdo má peníze, může si v Chile koupit klidně kus ledovce:

Selle vaate eest küsitakse 6 euri, sest see on eramaa. Kui sul raha on, void Tšiilis isegi jäävälju osta:

IMG_20200120_122618_7

And you cannot see the view without these traces of human ignorancy:

A vyhlídka se neobejde bez pozůstatků po lidské ignorance:

Ja sa ei saa vaadet natutida ilma inimrassi ignorantsuse jälgedeta:

IMG_20200120_122621_6

Dead forest in a natural-made lake that is as old as man-made lakes. One avalanche with rockslide and it’s done:

Mrtvý les v přírodním jezeře starém jako jsou umělá jezera. Stačí jedna lavina strhávající kamennou lavinu a je vymalováno:

Surnud mets looduslikus järves, mis on sama vana kui tehisjärv. Üks laviin ja sellest piisab:

IMG_20200120_140344_9IMG_20200120_143007_5

Carretera Austral:

IMG_20200118_150407_9IMG_20200118_192330_2IMG_20200120_131548_3_DSC0147IMG_20200120_191934_8IMG_20200121_173831_8IMG_20200121_190454_9IMG_20200122_150125_1IMG_20200122_184901_1IMG_20200126_133318_7IMG_20200127_110112_6

Money buys everything here. You can even obtain square hectars:

Peníze jsou vše. Můžete si tu za ně koupit klidně i čtvereční hektary:

Raha eest saab siin kõike. Sa void isaegi osta ruuthektareid:

IMG_20200124_113039_6

Random waterfalls everywhere, wonders in most of the world, nothing in here:

Náhodné vodopády všude kolem, zázraky ve většině světa, zde skoro bez povšimnutí:

Suvalised kosed igal pool. Vaatamisväärsused pea igal pool maailmas, siin ei midagi:

IMG_20200123_173701_4IMG_20200123_172743_8IMG_20200123_173657_1

One of the very few differences between the fjords here and in Norway:

Jedna z velmi mála rozlišností mezi zdejšími fjordy a fjordy v Norsku:

Üks väheseid erinevusi fjordide vahel siin ja Norras:

IMG_20200124_124638_0

One of the very few differences from anywhere else – the world’s only temperate rainforest (it is really very humid):

Jedna z velmi mála odlišností od zbytku planet – jediný deštný prales na světe v mírném pásmu (fakt hodně, hodně vlhký):

Üks väheseid erinevusi ükskõik mis kohaga maailmas – maailma ainuke parasvöötme vihmamets (ja see on päriselt ka niiske):

IMG_20200123_161953_5IMG_20200123_162011_7IMG_20200123_170041_6IMG_20200125_150952_9IMG_20200125_151725_0IMG_20200125_155335_1IMG_20200125_155943_9IMG_20200125_172610_6

Volcan Chaiten that blew 12 years ago and splashed half of the town underneath it surrounded by NP Pumalin:

Sopka Chaitén, která to odpálila před 12 lety a spláchla půlku města dole, uprostřed NP Pumalín:

Vulkaan Chaiten, mis purskas 2 aastat tagasi ja hävitas pool linna enda all, mis on ümbritsetud Pumalini rahvuspargiga:

IMG_20200125_170834_0IMG_20200126_130836_2IMG_20200126_130840_4_DSC0354IMG_20200126_130907_2_DSC0359IMG_20200126_132919_2

3 completely different lakes within 1km:

3 úplně různá jezera na 1km:

3 täiesti erinevat järve 1 kilomeetri raadiuses:

IMG_20200126_130918_5

This is the main but inactive volcano, 2.5km above us:

Hlavní ačkoliv neaktivní sopka, 2.5km nade vším:

See on peamine, kuid inaktiivne vulkaan, meist 2.5km kõrgusel:

_DSC0361

Bariloche:

IMG_20200130_152051_1

7 lake route:

Cesta 7 jezer:

7 järve tee:

IMG_20200131_131033_4IMG_20200131_134200_8IMG_20200131_135058_2

The Chilean Lake District – I would rather call it Volcano District:

Chilská Jezerní oblast – radši bych to nazval Sopečná oblast:

Tšiili järvede piirkond – ma kutsuks seda pigem vulkaanide piirkonnaks:

IMG_20200131_200034_3IMG_20200201_111252_5IMG_20200202_151538_0_DSC0477_DSC0470_DSC0472_DSC0498_DSC0508

Cochamo valley – some call it the Chilean Yosemite. Hope the original one offers more:

Údolí Cochamo – někteří mu říkají Chilské Yosemite. Snad je originál předčí:

Cochamo org – mõni kutsub seda Tšiili Yosemite. Loodetavasti originaal on parem:

IMG_20200205_103328_2IMG_20200205_125427_7IMG_20200205_133011_4IMG_20200205_131236_2

When the sleeping bag had been a bad boy:

Když spacák zlobil:

Kui magamiskott oli paha poiss:

IMG_20200205_133235_2

Northernmost fjords stocked with salmon and mussel farms:

Nejsevernější fjordy zaplácané lososími a škeblími farmami:

Kõige pähjapoolsem fjord, täis lõhe ja karpide farme:

IMG_20200206_110011_7IMG_20200206_211559_2_DSC0501

This is how some people maintain their gardens:

Zahrady některých lidí vypadají takto:

Nii hooldavad mõned oma aeda:

IMG_20200206_110121_5

Felicia tuning!!!:

IMG_20200208_212501_0

Puerto Montt – really, this is as much worth to see as it gets:

Puerto Montt – vážně, to je tak vše k vidění:

Puerto Montt – tõesti, see on kõik, mis seal vaadata on:

IMG_20200209_142605_4

Araucanian forests/Lesy Araucanie/metsad:

IMG_20200211_144522_0IMG_20200211_145136_8

 

Video1, video2, video3, video4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s